Sort:  

Tak naprawdę ADHD nie istnieje u dzieci zdrowych i normalnie funkcjonjacych. Odsetek dzieci które maja papierach mają ADHD a tak naprawdę potrzebują by im poświęcono więcej uwagi, odrobiono lekcje czy też przepracowano pewne tematy na podłożu emocjonalnym jest po prostu zdiagnozowana na odczep się tylko po to by było coś w papierach. Innym rodzajem ADHD też zaburzeń zaburzeń całościowych jes sprzężenie ADHD z niepełnosprawnością intelektualną czy też Autyzmem...