Przeciętna twarz w XVII wieku nie była tak piękna jak dzisiaj!

in pl-medycyna •  9 months ago

Where are you going, my pretty maid?
[Dokąd zmierzasz, piękna panienko?]
I'm going a milking, sir, she said.
[Idę doić growy, powiedziała]
May I go with you, my pretty maid?
[Czy mogę iść z Tobą, piękna panienko?]
You're kindly welcome, sir, she said.
[Zapraszam uprzejmie, proszę pana, powiedziała.]
What is your father, my pretty maid?
[Kim jest Twój ojciec, piękna panienko?]
My father's a farmer, sir, she said.
[Mój ojciec jest farmerem, proszę pana, powiedziała.]
What is your fortune, my pretty maid?
[Jaki jest Twój majątek, piękna panienko?]
My face is my fortune, sir, she said.
[Moja twarz jest majątkiem, proszę pana, powiedziała.]

To popularna piosenka dla dzieci, powstała na bazie przyśpiewki z XVII wieku, spisanej pora pierwszy w roku 1790 w Archaeoligica Cornu-Britannica. Ten z pozoru niewinny tekst odnosi się najprawdopodobniej do powszechnych w tamtym czasie epidemii ospy prawdziwej. Zachorowanie w 35% prowadziło do zgonu, pozostali przeżywali ze zdeformowaną twarzą i czasem również ślepotą.

Już wtedy było wiadomo, że ludzie, którzy pracują przy krowach nie chorują na ospę prawdziwą - zdarza im się za to zachorować na krowiankę (łagodną formę tej choroby występującej u bydła). Mleczarki na ospę prawdziwą chorowały niezwykle rzadko. To powód dla którego uchodziły w tamtych czasach za niezwykłe piękności!

1796 roku Edwar Jenner wykorzystał ludowe spostrzeżenia, zaczął badać je naukowo i ostatecznie rozpoczął szczepienia swoich pacjentów. Polegały one na nacięciu skóry i wprowadzeniu materiału pochodzącego od chorej krowy, co chroniło przed zachorowaniem na śmiertelną chorobą jaką była ospa prawdziwa. Angielskie słowo szczepenie tj. vaccination pochodzi właśnie od słowa krowa (łacińskie - vacca).

Co wiekawe, obrazy pochodzące z epoki przed szczepieniem na ospę często nie pokazują jak naprawdę wyglądali przedstawiani na nich ludzie - artyści najczęściej pomijali szpecące blizny.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!