You are viewing a single comment's thread from:

RE: Przeczytane #10 Marcin Kącki - Białystok. Biała siła, czarna pamięć

in #pl-literaturalast year

Nie chciałbym wchodzić za daleko w polemikę, ale reportaż z założenia ma być tendencyjny. To taki najbardziej hard rodzaj dziennikarstwa i jego załóżeniem jest właśnie to.
Inna sprawa - rzecz z 2015 roku. W 2019 oglądając polowanie na ludzi, które tam zorganizowano (na uczestników legalnej manifestacji) rodzi się pytanie o to czy ta "tendencyjność" nie jest czasem prawdą.
Miło, że przeczytałeś. Z czasem ci się przyda.

Sort:  

W założeniu reportaż jest subiektywny, jednak nie powinien obrażać inteligencji czytającego. Walenie cepem pod gotową tezę więc odpada. Trzeba wysłuchać obu stron, a jeśli ta przez nas nielubiana strona akurat niczego kontrowersyjnego nie powie, nie wolno dopowiadać sobie, co czuliśmy, albo co naszym zdaniem chciała powiedzieć.

Dane policji w Białymstoku są jasne: nie było żadnych zgłoszonych pobić, nikt również nie znalazł się w szpitalu. Mamy więc prawdę ekranu kontra prawdę urzędu. Komu wierzyć? Na pewno nie Jackowi Dehnelowi czy vlogerowi, którzy histeryzowali. A że kibice zachowywali się jak bydło, to już zupełnie inna sprawa.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10484.63
ETH 340.14
USDT 1.00
SBD 0.97