Sort:  

Na pewno dobre!

Rzeczywiście nowoczesna forma.
Klasyczny obiad śląski musi zawierać mięso. Nawet tego nie kwestionuj :D

Zwłaszcza niedzielny ;)

BTW. Czy "sp-group" mówili, że tagując sp-group masz niższe zarobki i zasięgi? Tak tylko pytam ... ;) Już pomijam mniejszą kurację za wpis, ale to wiadomo ...

Dziękuję za wsparcie :) Staram się informować w komentarzach i raportach.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64724.80
ETH 3460.60
USDT 1.00
SBD 2.51