Kalafior w cieście naleśnikowym

in #pl-kuchnia3 years ago (edited)

IMG_20190905_171808.jpg
Wczoraj robiłem boczniaki z pieczonym kalafiorem ale sporo mi go zostało więc.
IMG_20190905_154035.jpg
Przygotowałem ciasto naleśnikowe,
IMG_20190905_153724.jpg

kalafiora podzieliłem na mniejsze cząstki,

zanurzyłem w cieście i obsmarzylem.IMG_20190905_154515.jpg
IMG_20190905_154151.jpg
Ponieważ dostałem kilka kawałków pieczone ryby podałem na obiad rybę z moim kalafiorem i pomidorem.
IMG_20190905_171934.jpg
Smakowo pasowało bardzo.
SMACZNEGO

http://steemitboard.com/@jacentys

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30520.99
ETH 2083.62
USDT 1.00
SBD 2.67