Browar Kamienica

in #pl-kuchnia3 years ago (edited)

ciemny anioł w towarzystwie.jpg

Kierunek.>Kotlina Kłodzka>Stronie śląskie > Kamienica a tu „Browar Kamienica”
logo kamienica.jfif
https://www.facebook.com/browarkamienica/

Byłem tam i smakowało mi piwo dopiero co uwarzone, to poezja smaku. Polecam
i kilka
z22464002Q,Piwa-z-Browaru-Kamienica.jpg
Warek z tegoż browaru

biała marianna.jpg

Biała Marianna dla mnie najlepsza

![browar okno.jpg]
()

okno do browaru
http://steemitboard.com/@jacentys /dw-early.png

http://steembottracker.com/

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 28953.50
ETH 1929.37
USDT 1.00
SBD 2.43