You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tygodnik Konkursowy #1

in #pl-konurs4 years ago

Super pomysł! I przyznam się szczerze, że chciałem właśnie ten wpis przesłać dalej i zonk, nie mogłem trafić na niego po wpisaniu tagu pl-konkurs... Teraz wiem dlaczego:P Jak by się dało, to podmień któryś z innych tagów na właściwy :)

Sort:  

no właśnie widzę mam tag pl-konurs;]. Z tym zestawieniem było naprawdę dużo roboty a chciałem go zamieścić przed wygaśnięciem niektórych konkursów. Już podmienione.

dzieki serdecznie za szybka interwencje:)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19112.64
ETH 1342.68
USDT 1.00
SBD 2.56