You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tygodnik Konkursowy #1

in #pl-konurs4 years ago

Masz małą pomyłkę - do Tematów Tygodnia wkradły się dane z Konkursu kreatywnego ;)

Jest jeszcze konkurs fotograficzny prowadzony chyba przez @rqub

Fajna inicjatywa. Jak chciałbyś pomocy w sprawie ujednolicenia grafik, to napisz do mnie na czacie ;)

Sort:  

Co do pomocy to myślę że sobie poradzę. też zajmuję się grafiką więc jest to dla mnie również ćwiczenie umiejętności ale dzięki za ofertę.

Już poprawione. Mam też nadzieję że dobrze zamieściłem datę zakończenia tygodnika ponieważ w regulaminie pisze że jest zamieszczany w poniedziałek i trwa do końca następnej niedziel jednak ten został zamieszczony we wtorek.

Co do konkursu to masz rację.. byłem przekonany ze @hallmann jako opiekun tagu coś prowadzi dlatego wydawało mi się że jeszcze się tam żaden nie pojawił. Zaraz dodam jeszcze fotograficzny.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19117.86
ETH 1321.74
USDT 1.00
SBD 2.48