Palcem po mapie #0-Polska

in pl-konkurs •  6 months ago  (edited)

Co to za miasto?

Bez tytułu.png

Regulamin:

  • W komentarzu piszemy jakie to miasto
  • Kto pierwszy odgadnie wygrywa
  • W przypadku takich samych odpowiedzi wygrywa osoba której komentarz był pierwszy

Nagroda: 1 STEEM

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zmieniłeś teraz na Nowogród

Sosnowiec :vvv

:P

Ale to ja nie wiem czy liczy się jako Polska :| przecież to odrębny świat

:P

Leszno żeś teraz dodał :v

Może byłoby łatwiej jak byś województwo podał?

Już odpowiedziałam :p zdjęcie miasta było zmienianie 2 razy i na razie jest Nowogród

Posted using Partiko Android

Hehe no to gratuluje ;D