Podkoziołek......

in #pl-kobieta2 years ago

Tradycja ta pochodzi od tam,tam ......bardzo dawna......... Po wioskach chodzą przebierańcy : chłop i baba ,diabeł , milicjant , kominiarz ,kozioł ,bocian,tur ,śmierć zbierają pieniądze na zabawę bo chcieli urządzić sobie ostatki ;,a kto im nie dał ani grosza to spodziewał się kary na przykład mógł być uderzony pałą - milicjanta ,usmolony smołą -:kominiarza . Na zabawę przychodzili chłopcy i dziewczyny, którzy do w ciągu zabaw karnawałowych nie wyszły za mąż i bawili się jeszcze aż do pół nocy ,bo następnego dnia zaczął się post czyli popielec.

c.jpg

Koza.... można powiedzieć że była symbolem seksualności .

ane.jpg

Przebierańcy w naszym regionie chodzą co roku ,jest jednym słowem tradycja podtrzymywana . I bardzo dobrze bo nasze pokolenia wiedzą coś na ten temat ale nasze dzieci i wnuki nie wiedzą i nie znają tej tradycji .

15246_ane.jpg

15251_ane.jpg

15241_b.jpg

Pozdrawiam !!!

fot samsung j5
@mariaaneta1971

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13096.42
ETH 411.94
USDT 1.00
SBD 1.00