77# To owo i takowo - pra waluta na terenach Polski część 2

in pl-historia •  5 months ago 

          


Witam wszystkich. Wracając do tematu pra monet w Polsce. Za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego bito - denary. Twórcy wzorowali się na karolińskim pieniądzu oraz miały działać równolegle w obiegu.

Dobrze znane nam grosze i złotówki także, mają pochodzenie zagraniczne. Grosze zawitały do Polski za panowania Kazimierza Wielkiego jako gruba moneta srebrna= 16 denarom. Kupcy często sprowadzali grosze z Czech ( grosze praskie) czy też Francji ( grosze turońskie).


Dopiero od 1369 roku, zaczęto bić w spolonizowanej wersji w Krakowie. Jako Polska nie miała kopalń srebra, robiła to z ze względów prestiżowych niż ekonomicznych. Polska przetapiała obce waluty i produkowała własne.

Kolejna sensacja walutowa nastała w 1580 roku, gdy grosz był walutą średnią, a nie grubą. 

3 szelągi = 1 grosz = 1/50 talara 

To wracając kilkadziesiąt lat w wstecz wartość talara wynosiła 30 groszy, tyle samo był tez wart złoty dukat - floren. Zatem wartość spadała o jakieś 40 %.


Warto dodać, że na sejmie w 1496 roku utworzono jednostkę obrachunkową nazwaną polskim złotym. W 1663 roku złoty pojawił się jako moneta, nie był se złota, ani nie zawierał srebra ile było w 30 groszach. Ciekawe w 1685 roku zamknięto wszystkie polskie i litewskie mennice. Próbę odbudowy państwa i systemu monetarnego podjął się - Stanisław August.  Wprowadzono Nowy złoty = 30 miedzianych groszy. Groszem srebrnym nazwano monetę półzłotową. Srebrna złotówka ważyła 1/8 talara. Talar także był dopuszczony do obiegu. 

Ostatnim akcentem o jakim wspomnę był powrót złotego i grosza w Królestwie Kongresowym. Wartość wyznaczano w stosunku do rubli - 1 grosz = pół kopiejki , 1 złotego = 15 kopiejek. 


Tym kończę wystąpienie o pra walutach na terenie Polski. Dziękuję za uwagę !!!


Źródła: pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty

tygodnik Polityka, grudzień 2011/2012 

Obrazek:  pixabay.com/pl/monety-cent-specie-pieni%C4%85dze-euro-232010/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi...I don't speak Polish but I upvoted you just to say Hi.....I am @duartenunes here and I am also @duartenunes on Scorum...thanks for the upvote there...All the best.

  ·  5 months ago (edited)

Grosze pojawiły się w Polsce dużo wcześniej - zaczęto je wybijać w roku 1300 w Czechach za panowania Wacława II, a ten jednocześnie był królem Polski w latach 1300-1305 i to za jego czasów pierwsze grosze praskie trafiły nad Wisłę, choć faktycznie denary dominowały przez kolejnych kilkadziesiąt lat w obrocie wewnętrznym. O denarach pisałem jakiś czas temu, a o groszu krótki tekst popełniłem przed chwilą :-)