Przedszkole w Twardogórze

in pl-historia •  5 months ago  (edited)

Budynek Przedszkola Miejskiego w Twardogórze wzniesiono około roku 1930. Powstał na potrzeby nowo utworzonej szkoły rolniczej (Landwirtschaftsschule).


Kryzys, który nastąpił po I wojnie światowej wiązał się z ogromnym bezrobociem w Niemczech. Ówczesny rząd niemiecki prowadził wówczas program Osthilfe - pomocy dla wschodnich prowincji. Z tej pomocy korzystała również przedwojenna Twardogóra - zbudowano wówczas wiele istniejących do dziś i służących mieszkańcom budynków.
Wytyczono nowe ulice pod budowę osiedla, przebudowano istniejący staw na kąpielisko miejskie oraz wzniesiono dwa duże bydynki szkolne - szkoły średniej (Mittelschule, ogólnokształcącej) oraz szkoły rolniczej (Landwitschaftsschule, o profilu zawodowym) - ten ostatni jest dziś właśnie budynkiem przedszkola.


Szkołę zbudowano na nowo wytyczonym osiedlu, którego ulice otrzymały nazwy nazwiązujące do bitew armii pruskiej - Sedan Strasse, Tannenberg Strasse, Skagerrak Strasse, Annaberg Strasse.
Dzisiejszej ulicy Długiej patronował wówczas kanclerz Otto von Bismarck i nowe osiedle również nazywane było osiedlem Bismarcka.


Przedwojenne fotografie i pocztówki wykonano i wydano pomiędzy 1930 a 1941 rokiem.


Bezpośrednio po zakończeniu wojny budynki szkolne trafiły pod opiekę księży salezjanów, którzy zajęli się organizowaniem szkolnictwa w mieście. Przedwojenną szkołę rolniczą przekazali siostrom salezjankom (Córki Maryi Wspomożycielki), które do 1948 roku powadziły tu sierociniec, a dla dziewcząt i młodych kobiet zorganizowały otwarty kurs kroju i szycia. W późniejszych latach komunistyczne władze Polski uniemożliwiły zakonom realizowanie tej misji, ograniczając ich działalność do pracy duszpasterskiej i katechetycznej oraz odbierając im budynki szkolne.

W kolejnych latach w budynku mieścił się internat. Pełna nazwa placówki to Internat Zasadniczej Szkoły Drzewnej Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Twardogórze.

Kierownikiem internatu był pan Jerzy Kaliński, który pracował również jako instruktor na warsztatach szkolnych. Pan Kaliński wraz z rodziną - żoną i dwoma synami od 1962 roku zajmował mieszkanie w budynku internatu. Jak wspomina jego syn Krzysztof, rodzina mieszkała tam przez około 8 -9 lat. Internat oferował miejsca zarówno dla dziewcząt jaki i chłopców.
Później internat przeniesiono do twardogórskiego pałacu, do którego w międzyczasie zostały dobudowane dwa skrzydła.


Od roku 1977 w budynku mieści się przedszkole. W roku 2017 obchodziło ono 40-lecie swojej nieprzerwanej działalności w tym właśnie miejscu. Wcześniej przedszkole mieściło się przy ulicy Szkolnej 5 (dziś budynek mieszkalny).

Budynek przy Grunwaldzkiej choć świetnie utrzymany i wyremontowany, jest nieco za mały w stosunku do dzisiejszych potrzeb przedszkola, dlatego sześciolatki uczęszczają do budynku szkoły przy ulicy Batorego, w którym wydzielono dla nich odrębną przestrzeń (na parterze południowego skrzydła).
Przez lata zmieniło się również otoczenie przedszkola. Przed budynkiem rosną okazałe drzewa, które nieco przesłaniają jego bryłę, a w których cieniu przedszkolaki bawią się w gorące dni. Duży i słoneczny plac zabaw znajduje się na tyłach budynku. Pomiędzy budynkiem a ulicą Długą zlokalizowane są korty tenisowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


Serdecznie dziękuję pani Małgorzacie Głowacz za informacje o działalności sióstr zakonnych oraz panu Krzysztofowi Kalińskiemu za przekazanie informacji o historii internatu.


Pierwotnie opublikowano na Lectorium. Blog na Steem napędzany przez DBLOG.


Pierwotnie opublikowano na Lectorium. Blog na Steem napędzany przez dBlog.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!