Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

witam robisz platyne?

·

ja też tak robie

·

Cześć. Będę chciał zrobić, ale zawsze pierwszy raz przechodzę sam bez sprawdzania jakie są trofea i bez pomocy poradników. a potem jak przejdę to odpalam 2 raz i kończę to co pominąłem do platyny :D.