Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hej, proszę o usunięcie tagu pl-gry. Materiał, który opublikowałeś wpisuje się bardziej w tag pl-gameplay. Proszę dbajmy o ład i porządek na tagach :)

Ok,dzięki za informację.

Nie wiem dlaczego,ale wyskakuje mi błąd,gdy próbuję usunąć tag.Będę pamiętał następnym razem.Mam nadzieję,że to nie problem?

W tym poście nie usuniesz ponieważ nie da się usunąć tagu, który jest pierwszy i określa nam kategorię posta. Proszę pamiętaj o tym przy kolejnych materiałach.