Warcraft i Warcraft 2 na GOG.

in pl-gry •  4 months ago  (edited)

https://www.gog.com/game/warcraft_bundle

Wiadomość z ostatniej chwili. Na GOG trafiły dwa kolejne klasyki od Blizzarda, czyli Warcraft i Warcraft 2, kultowe strategie czasu rzeczywistego.

W "jedynkę" nie miałem okazji zagrać, natomiast w "dwójkę" sporo ciupałem.

Jak dobrze pamiętam cena zestawu obu gier wynosiła chyba 52 złote .

Obie gry też można kupić osobno, lecz zapłacimy za nie około 3 złote drożej niż za zestaw. Pierwsza część Warcrafta kosztuje 20 złotych, natomiast druga część kosztuje 35 złotych.

Warcraft
https://www.gog.com/game/warcraft_orcs_and_humans

Warcraft 2
https://www.gog.com/game/warcraft_2_battlenet_edition

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ja w jedynkę i dwójkę nie grałem, za to swoją małą przygodę z trzecią odsłoną miałem.

Congratulations @bartheek2! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!