PL/ENG Discussion of the FORTNITE weapon! # 1 - Two Guns

in pl-gry •  last year 

dual eng.jpg
ENG Version:
Today we will deal with the update that took place recently. It introduced a lot of changes in the Fortnite game. Two pistols (Dual Beretta) have been added, and the weakened tactical pistol. Tec, Playground - Learning to build and many other good changes in this game. This blog will be shorter than others, but I will try to put in a daily discussion of another item from Update 4.5. Without unnecessary extension, I invite you to read :).

eng.png
Dual Pistols:
It is a weapon rather near distances, because it is not equipped with good accuracy of shots. it takes a lot of HP. If you do not have a shotgun, and you have these two pistols, a good option will be to play near pistols. Guns can be found anywhere, whether in a box or on the ground or in a dump. If the opponent has 0% Kevlar, 2 arrows in the head from the middle distance, they should knock him down. This weapon is a weapon that requires learning to play it, but when it can be used, it can be fun - because it's the most important thing in games!

I think that you will like such a short blog, I encourage you to follow and write comments !! It's possible that somebody will help me! <3 :)

pl2.jpg
PL Version:
Dziś zajmiemy się aktualizacją, która miała miejsce niedawno. Wprowadziła ona stosunkowo dużo zmian w grze Fortnite. Zostały dodane m.in Dwa pistolety (Dwie Beretty), Znerfiony pistolet taktyczny tzw. Tec, Plac zabaw- Nauka budowania i wiele innych, dobrych zmian w tej oto grze. Ten blog będzie krótszy od innych, lecz postaram się codziennie wstawiać omówienie innej rzeczy z aktualizacji 4.5. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do czytania :).

dual pl.jpeg
Dwa Pistolety:
Jest to broń raczej na bliskie odległości, ponieważ nie jest ona wyposażona w dobrą celność strzałów. zabiera ona sporą ilość HP. Jeśli nie masz pompy, a masz te dwa pistolety, dobrą opcją będzie zagranie na blisko pistoletami. Pistolety można znaleźć wszędzie, czy to w skrzynce, czy na ziemi lub w zrzucie. Jeśli przeciwnik ma 0% kevlara 2 strzały w głowę ze średniej odległości, powinny go powalić. Owa broń jest bronią, która raczej wymaga nauki grania nią, lecz gdy już będzie się potrafiło używać jej, może być niezła zabawa - Bo to w grach jest najważniejsze!

Myślę, że tak krótki blog przypadnie wam do gustu, zachęcam do followowania i pisania komentarzy!! Możliwe, że któryś mi pomoże! <3 :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!