How do you save the game CS: GO ?? My ideas for improvement

in pl-gry •  last year  (edited)

image017.jpg
ENG Version
Hello! Today we will deal with the game Fri '' Counter-Strike: Global Offensive '' This is a relatively popular game for other games of this type, it has reached its time a very large so-called. '' Hype '', similar or even more than the game '' Fortnite ''. Today's idea for a blog is How could you save this game because as everyone knows, CS: GO is '' finished ''. Without unnecessary extension, I think it's time to go to the main thing. I invite you to read.
0.jpg
First Idea:
Certainly one of the most important things in games, be it Pay To Play or Free To Play, is the defense system against cheaters, and as everyone knows, in CS: GO there is no good system '' VAC- Valve Anti Cheat '' Like, e.g. In Fortnite. In my opinion, if the VAC system is not repaired, there is nothing to talk about CS returning to playability.
530-90_55c1b30ab8d10.jpg
Second Idea:
The second idea to save this game is to distribute skins from time to time (not gray ones, just some purple or pink ones) depending on your playing skills. The point is for people to get the benefits of playing the game, not just the lost time. Valve would have to try hard to bring CS back to life.
fortnite-907210.webp
Third Idea:
Another idea to attract players could be adding the "Battle Royal" mode, which is now very popular. He performs in such games as: Fortnite, PUBG or H1Z1, DayZ, Rules Of Survival. In this mode several or several dozen or even several hundred people fight with each other until one person or team remains alive. I think the introduction of this mode could improve CS's statistics. #3793 10x ;)
CSGO-800x445.jpg
PL Version:
Hejka! Dzisiaj zajmiemy się grą pt. ''Counter-Strike: Global Offensive'' Jest to stosunkowo popularna gra do innych gier tego typu, osiągnęła ona swojego czasu bardzo duży tzw. ''Hype'', podobnie lub nawet bardziej niż gra ''Fortnite''. Dzisiejszym pomysłem na bloga, jest Jak można byłoby uratować tę grę, ponieważ jak każdy wie, CS:GO się ''skończył''. Bez zbędnego przedłużania, myślę, że czas na przejście do rzeczy głównej. Zapraszam do czytania.

vac-ban1.jpg
Pomysł 1:
Na pewno jedną z ważniejszych rzeczy w grach, czy to Pay To Play czy Free To Play, jest system obronny przed cheaterami, a jak każdy wie, w CS:GO nie ma dobrego systemu ''VAC- Valve Anti Cheat'' Tak jak, np. W Fortnite. Moim zdaniem, jeśli system VAC nie zostanie naprawiony, nie ma co rozmawiać o powrocie CS'a do grywalności.

syd mead.jpg
Pomysł 2:
Drugim pomysłem na uratowanie tej gry, jest rozdawanie co jakiś czas skinów (Nie szarych, tylko jakichś fioletowych lub różowych) w zależności od umiejętności grania. Chodzi o to, aby ludzie czerpali, również korzyści z grania w ową grę, a nie tylko stracony czas. Valve, aby przywrócić CS'a do życia, musiałoby bardzo się postarać.

games_22.jpg
Pomysł 3:
Innym pomysłem na przyciągnięcie graczy mogłoby być dodanie trybu "Battle Royal", który jest teraz bardzo popularny. Występuje on w takich grach jak: Fortnite, PUBG czy H1Z1, DayZ, Rules Of Survival. W trybie tym kilkanaście/kilkadziesiąt a nawet kilkaset osób walczy ze sobą do momentu pozostania jednej żywej osoby lub drużyny. Myślę, że wprowadzenie ów trybu mogłoby poprawić statystyki CS'a. #3793 dzięki ;) <3

Moim zdaniem CS:GO nie jest do odratowania, lecz Valve może próbować. Czasem pogrywam w CS'a lecz to nie to samo co pół roku czy rok temu.
Kody-do-cs-go.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!