[Migawka] Preikestolen - Panorama

in #pl-fotografia3 years ago (edited)

Preikestolen - Panorama
Panorama na Lysefjorden (Świetlisty Fiord) z Preikestolen , Norwegia

To pierwsza wykona przezemnie panorama, napiszcie co sądzicie :)

Steemit i inne interfejsy ustalają stałą szerokość zdjecia, w pełnym rozmiarze można pooglądac tutaj

Sort:  

Dobra. Z ilu zdjęć ją zmontowałeś?

Z siedmiu

Wydaje mi się że panoramę kleciłeś z poziomych ujęć. Wnioskuję z tego że jest zbyt wąska. Fajne miejsce, półka skalna i dużo odwiedzających. Poza tym fotka fajna.

Tak, nie przyszło mi na myśl żeby je robić pionowo, a biorąc jeszcze pewne przesunięcia góra-dół to faktycznie dałoby mi znaczne szersze zdjęcie

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.07
JST 0.056
BTC 40670.22
ETH 2794.81
USDT 1.00
SBD 7.04