Szlak kolejowy do Szczytna

in #pl-fotografia3 years ago

IMG_20181010_085834.jpg

Zatrzymałem się w drodze do domu i zaciagneło mnie w tory

IMG_20181010_085912.jpg
IMG_20181010_085849.jpg
Ale to było jesienią 😀🎄

http://steembottracker.com/

http://steemitboard.com/@jacentys /dw-early.png

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29191.52
ETH 1954.39
USDT 1.00
SBD 2.24