Po kładce

in #pl-fotografia2 years ago

w lustrze wody
ujrzysz drzewa
jak myśli w głowie

to w jaki sposób myślisz
i odbierasz świat
ma wpływ na to odbicie

to Ty tworzysz im drogę
i od Ciebie zależy
czy zrobisz im kładkę

i przeprowadzisz
z mokradła
na słoneczne podłoże

~ 07.03.20

20200301_115232.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19508.63
ETH 1092.68
USDT 1.00
SBD 2.91