Dancing mornings

in pl-fotografia •  4 months ago 

[EN]

Morning


Dances flowy rising and falling in the mist
Sings with the voices of birds.
After moment, screams again with the sounds of a flock of geese from a nearby farm.
It changes colors like a kaleidoscope
Shimmers and shines.
Heats with heat and the glow of the first rays
And only...
Passes too quickly.

IMG_4560_FB.jpg

IMG_4562_FB.jpg
Warta Landscape Park, August 2019


[PL]

Poranek


Tańczy zwiewnie unosząc się i opadając na mgle
Śpiewa głosami ptaków.
Za chwilę znów krzyczy odgłosami stada gęsi z pobliskiej zagrody.
Zmienia barwy jak w kalejdoskopie
Mieni się i lśni
Ogrzewa ciepłem i blaskiem pierwszych promieni
I tylko...
Zbyt szybko przemija.

IMG_4572_FB.jpg

IMG_4594_FB.jpg
Nadwarciański Park Krajobrazowy, August 2019

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Those are some beautiful sunset shots. Super cool 😊

Such a beautiful spot to take this photo! The swans and the fog make it all perfect ..Congratz!

Posted using Partiko Android

Amazing scenery!

Manually curated by PhotoStreem: The Photography Tribe
Join Photostreem DISCORD
Follow the Trail

banner_1-Axe.jpg

Wonderful pictures. Found this post from @greencross resteem. Resteeming too

Posted using Partiko Android

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

A really beautiful series of images!

Nice voice of birds morning time..@aneta