Coraz większe prawdopodobienstwo cięcia stóp procentowych w Nowej Zelandii.

in pl-forex •  5 months ago

W ostatnim tygodniu w Nowej Zelandii opublikowano dane o wzroście gospodarczym. Wyniki były znacznie słabsze od oczekiwań i rozczarowały rynek. Przyczyniło się to do tego, że obecnie większość analityków i inwestorów oczekuje że w 2019 roku nie dojdzie do zmiany stóp procentowych w nowej Zelandii. Okazało się także że po słabszych danych o PKB prawdopodobieństwo wśród analityków i inwestorów na wzrost stóp procentowych jest znacznie mniejsze niż jeszcze na początku zeszłego tygodnia. Zwrócono także uwagę na to że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w czwartym kwartale 2019 przez Bank Rezerw Nowej Zelandii znacznie wzrosło.

Wynika to z tego że prezes Orr na ostatnim posiedzeniu RBNZD w listopadzie zwrócił uwagę że kolejny ruch na rynku stopy procentowej w Nowej Zelandii może być w górę lub w dół i wszystko będzie będzie zależało od tego jakie dane będą publikowane. Spadek PKB spowodował że od razu, prawdopodobieństwo cięcia stóp wśród inwestorów wzrosło.

W listopadzie prezes Orr zwrócił uwagę na ryzyko barier handlowych na świecie, nawiązując tutaj do sporu handlowego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Negocjacje, które obecnie się prowadzone będą ważne dla nowozelandczyka.


Prezes Orr zwrócił także uwagę na ostatnim posiedzeniu w listopadzie na mocniejszą presję inflacyjną, co pokazały dane z października. Warto tutaj obserwować publikację kolejnych danych inflacyjnych. Jeżeli oczekiwania prezesa nie zostaną spełnione i inflacja spadnie to obniżka stóp procentowych w Nowej Zelandii będzie jeszcze bardziej prawdopodobna niż obecnie.

Następne posiedzenie RBNZD mamy w lutym i poza odczytami inflacyjnym i warto zwracać uwagę na odczyty o zatrudnieniu oraz koniunkturą gospodarczej w Nowej Zelandii.
 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!