RE: “Zimna Wojna” w świecie idei

You are viewing a single comment's thread from:

“Zimna Wojna” w świecie idei

in pl-filmy •  last year 

Cieszę się, że tag #pl-filmy został wzbogacony takim profesjonalnym tekstem!

Sam jeszcze tego filmu nie widziałem, ale jest to jeden z tych tytułów, które po prostu muszę zobaczyć. Szczególnie po takich zachęcających artykułach :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!