1. POCHWAŁA SIEDMIU WIELKICH OBROŃCÓWsteemCreated with Sketch.

in #pl-fantasy3 years ago (edited)

Wygnani z ojców swych ziem,
Pożegnali się z chwały swej dniem.
Bliscy śmierci i końcowi,
Dali początek magicznemu narodowi.

Siedmiu praojców, założycieli
Wszystko od początku zacząć musieli,
Stworzyli nowy świat,
By oderwać się od dawnych lat.

Człowiek, troje elfów, dwoje goblinów i krasnolud
Walczyli za swój magiczny lud.
Złowrogiej sekcie czoła stawiali,
Jednak wynik był przesądzony, przegrali…

Zapanowali złowroga sekta i jej zwolennicy,
Lecz magiczni to nie byli niewolnicy!
Na południe się udali
I tam swój dom odbudowali!

Na czele z Siedmioma Wielkimi Obrońcami
Stworzyli kraj z własnymi prawami.
Krainę pokoju, harmonii i ładu,
Gdzie zła nie było ani śladu.

Dziś, jak za dawnych czasów
Obok siebie żyjemy wśród lasów.
Jak jedna rodzina, wszystkie rasy,
Jak kiedyś tak i teraz trwają te czasy.

Z wdzięcznością pieśń ta na ustach naszych
Niech dotrze do serc waszych.
Tą pieśnią chwalimy ojców założycieli,
Którzy dla Areny swe życie poświęcali.

DSC_0151.JPG

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24693.03
ETH 1980.60
USDT 1.00
SBD 3.39