Ubezpieczenia ochrony prawnej czy ma to sens?

in #pl-blog2 years ago

Witajcie,

Czy ubezpieczenia ochrony prawnej mają sens?

Mają sens bo dzięki takiej ofercie Ubezpieczycieli młodzi adwokaci oraz radcy prawni mają pracę☺️

Dużo Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje takie polisy często jako dodatek do innych produktów np. OC komunikacyjnego lub mieszkania.

Na co zwróci uwagę przy wyborze takiego ubezpieczenia?

Na wyłączenia, czyli zapisy za co dana firma nie pokrywa kosztów najczęściej będą to mandaty oraz kary finansowe.

Na jaką ochronę mogę liczyć jako osoba fizyczna nie prowadząca działalność gospodarczej?

To zależy od firmy ubezpieczeniowej ale najczęściej ochrona obejmuje:

  1. ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych, wynikających z czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda w mieniu lub na osobie Ubezpieczonego;

  2. ochrona prawna i porada prawna w zakresie obrony w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie;

  3. ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

  4. ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych, zarówno w zakresie dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego, jak i obrony przed roszczeniami osób trzecich;

  5. ochrona prawna w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego, polegająca na udzieleniu przez pełnomocnika bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego lub spadkowego; stan faktyczny, którego dotyczy porada, musi podlegać prawu polskiemu.

A jak prowadzimy biznes?

To tym bardziej zwrócimy uwagę jakie koszty pokrywa firma ubezpieczeniowa i za jaki rodzaj działalności gospodarczej chcą odpowiadać.

Firmy Ubezpieczeniowe najczęściej oferują następujący zakres:

  1. ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych, wynikających z czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda w mieniu lub na osobie Ubezpieczonego;

  2. ochrona prawna i porada prawna w zakresie obrony w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie;3) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

  3. ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych związanych z ruchomościami stanowiącymi środki trwałe Ubezpieczonego, pod warunkiem, że roczny obrót Ubezpieczonego nie przekracza 3 000 000 zł.

Podsumowując każda polisa ma sens o ile jest dobrana pod nasze oczekiwania i nasz biznes to gwarancja, że jak dojdzie do jakiegoś zdarzenia, gdzie bez pomocy prawnika nie poradzimy sobie uzyskamy wsparcie jakiego czekujemy po zapoznaniu się z OWU(Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Mam nadzieję, że pomogłem 😊1326878107_by_dimercurio_600.jpg

Pozdrawiam serdecznie
Krawiec512