You are viewing a single comment's thread from:

RE: Z Ciszą pośród czterech ścian część 1

in #pl-artykuly3 years ago (edited)

Czekałem na ten tekst! Trudno mi wyobrazić sobie kompletną głuchość. My nawet w zupełnej ciszy słyszymy choćby krew przepływającą w ciele. Podziwiam bardzo Twoje zaangażowanie i dzięki wielkie, że podzieliłaś się z nami opisem i alfabetem. Czy taka komunikacja, przez to literowanie jest nieco wolniejsze od naszej mowy? Jednak nieco trwa przeliterowanie słów.

Sort:  

Zależy , są osoby które nie chcą palcowania zastąpić znakami. Powodów jest kilka czasami strach , ból rozczarowanie. O samej Gramatyce i PJM będzie kolejny post czyli jak naprawdę wygląda komunikacja osób głuchych.