Współpraca z firmami zagranicznymi – jak zacząć?steemCreated with Sketch.

in pl-artykuly •  7 months ago 

 Coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Dla firm taka współpraca najczęściej oznacza zwiększenie obrotów, a co za tym idzie także osiąganych zysków. Nawiązanie współpracy z kontrahentami z krajów członkowskich Unii Europejskiej jest wyjątkowo proste odkąd także Polska znalazła się w tych strukturach; trochę trudniejsze zadanie czeka przedsiębiorców, którzy zdecydują się na współpracę z firmami z krajów, które pozostają poza wspólnotą, z krajów azjatyckich czy z firmami ze Stanów Zjednoczonych. 

 

Jak można nawiązać współpracę?

Współpraca z zagranicznymi firmami z pewnością może przyczynić się do rozwoju naszej firmy. Nawiązaniem współpracy interesuje się więc coraz więcej firm z Polski. Możliwości nawiązania współpracy jest przynajmniej kilka. 

Do tych, które wykorzystywane są stosunkowo często należy branie udziału w misjach gospodarczych, międzynarodowych targach albo imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym. Także udział w seminariach, szkoleniach lub konferencjach branżowych jest okazją do nawiązania współpracy z zagranicznymi firmami. 

Przedsiębiorcy, którzy z takich możliwości chcieliby skorzystać, mogą zwrócić się o wsparcie do Krajowej Izby Gospodarczej lub Polskiej Izby Handlu Zagranicznego; obie organizacje działają w podobnych obszarach. Zrobienie pierwszego kroku w celu nawiązania współpracy z zagraniczną firmą tylko z pozoru wydaje się bardzo trudne.

Inne możliwości

Szukanie partnerów zagranicznych poprzez udział w seminariach czy międzynarodowych targach to nie jedyna możliwość. Zagranicznych partnerów można szukać korzystając również z pomocy specjalistycznych firm, które zajmują się tworzeniem biznesowych baz danych firm zagranicznych. 

Tego typu bazy to kilkadziesiąt tysięcy rekordów. Bazy umożliwiają wyszukanie idealnego, rzetelnego kontrahenta. Dane, które zawierają biznesowe bazy firm zagranicznych są systematycznie aktualizowane, zawierają wiarygodne dane. I

nformacji o firmie możemy szukać również sami wykorzystując do tego celu internet. Dzisiaj każda firma posiada witrynę www, jeśli więc znamy język angielski czy niemiecki, wiele interesujących nas informacji znajdziemy na stronie internetowej danej firmy – te rzetelne i wiarygodne nie mają nic do ukrycia.

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Zdecydowana większość firm działa uczciwie. Zawsze jednak warto przed nawiązaniem współpracy firmę na wszelki wypadek sprawdzić. Firmę, która działa w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej możemy sprawdzić na przykład korzystając z bazy danych płatników VAT w UE. 

Możemy także sprawdzić czy firma, z którą chcemy współpracować figuruje w rejestrze firm, który w danym kraju obowiązuje. Z prośbą o udzielenie informacji o danej firmie można zwrócić się także do lokalnej izby handlowej, a w szczególnych przypadkach również do polskiej ambasady.

Współpraca z zagraniczną firmą dla wielu polskich przedsiębiorców jest szansą na rozwój. Możliwości nawiązania współpracy są bardzo różne.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!tipuvote 1

This post is supported by $0.43 @tipU upvote funded by @astromaniak :)
@tipU voting service guide | For investors.

@tipu status

Hi @topnetwork! Here is your @tipU service user data:

  • delegation status: 100.0 STEEM POWER delegated
  • deposit status: 0 STEEM and 0 SBD -> 0 STEEM POWER invested
  • pending payout: 0.0 SBD + 0.001 STEEM, next scheduled payout in: 23.3 hours
  • total @tipU STEEM POWER: 2140556 | Your share: 0.004672% | Your reinvest ratio: 50%
  • Your payouts are send in both STEEM and SBD every 24 hours
  • voting status: active, profit will be increased with each vote :)
  • profitability yesterday: 0.051 SBD + 0.347 STEEM (0.16 USD) per 1k SP delegated or invested, APR: 18.17% | average profitability last month

Congratulations @topnetwork! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments. Your next target is to reach 100 comments.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!