Nowoczesne technologie tonerów drukujących - wosk zamiast olejusteemCreated with Sketch.

in pl-artykuly •  3 months ago

 Technologie produkcji wkładów do drukarek laserowych i atramentowych są stale rozwijane. O stały rozwój technologii dba także marka Brother, która do nowoczesnych urządzeń proponuje tonery, które zamiast oleju zawierają wosk. 

 Większość współcześnie produkowanych tonerów ma charakter tonerów polimeryzowanych (inaczej: chemicznych). Niemniej wciąż są produkowane wkłady konwencjonalne z uwagi na to, że użytkownicy eksploatują jeszcze urządzenia starszego typu. Nowoczesne tonery polimeryzowane wykorzystują wosk zamiast oleju. Właśnie dlatego technologia polimeryzacji jest kojarzona także jako technologia wosku.

Utrwalanie za pomocą wosku

Cząsteczki barwnika zawierają wosk, który jest niezbędny do utrwalania druku. W przypadku konwencjonalnych tonerów w roli substancji zapewniającej odpowiednie utrwalenie barwnika na papierze jest olej. Tonery polimeryzowane są bardziej przyjazne środowisku, ponieważ w przeciwieństwie do konwencjonalnych emitują mniej szkodliwych gazów. Tonery wykorzystujące technologię wosku są bardziej wydajne – wystarczają na dłużej i zużywają mniej energii elektrycznej. Nowe tonery do Brother nie zawierają oleju – są polimeryzowane.

Lepsza jakość druku

Technologia wosku zapewnia użytkownikom znacznie lepszą jakość wydruku w porównaniu z konwencjonalnymi wkładami. Linie wydrukowane za pomocą polimeryzowanego wkładu są bardziej wyraziste i równe, a kropki i wzory – mniej rozmazane. Przekłada się to korzystnie na odwzorowanie kolorów i estetykę wydruku. Tonery wykorzystujące technologię wosku zapewniają też płynne przejścia grafiki tonalnej.

Wosk w tonerach

Konwencjonalne tonery Brother zawierały cząsteczki o nieregularnych rozmiarach i średnicy kilku mikronów. Substancja wypełniająca toner składała się z pigmentu, żelaza i żywicy. Chcąc poprawić rozdzielczość urządzeń drukujących i precyzję w odwzorowywaniu kolorów, Brother udoskonalił serie drukarek oraz przeznaczone do nich tonery. 

Substancja chemiczna nazywana potocznie woskiem dodawana do tonerów chroni barwnik. Cząstki żywicy, żelaza i pigmentu są nim otoczone, dzięki czemu zyskują mniejszy i bardziej regularny kształt oraz wyższą trwałość.

Tonery z certyfikatami

Tonery marki Brother wykorzystujące technologię wosku posiadają certyfikaty poświadczające zgodność z normami branżowymi, w tym z normami ISO 11798, która jest związana z trwałością i wytrzymałością wkładu na dokumentach, które zostały skopiowane lub wydrukowane. Oryginalne materiały eksploatacyjne marki Brother wykorzystujące technologię wosku, otrzymały również certyfikat Blue Angel potwierdzający, że mają one charakter przyjazny środowisku.Podsumowując powyższe rozważania na temat tonerów niezawierających oleju można wskazać, że posiadają one zasadniczo dwie cechy – są ekologiczne oraz bardziej wydajne niż konwencjonalne. Jednocześnie tonery polimeryzowane zapewniają wyższą jakość wydruku. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że za kilkanaście lat rynek tonerów będzie zdominowany przez wkłady chemiczne, niezawierające oleju.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!tipuvote 0.5

·

Sorry, @tipU needs to recover voting power - will be back in 2 hours and 37 minutes. Please try then!

This post is supported by $0.2 @tipU upvote funded by @astromaniak :)
@tipU voting service guide | For investors.

Wygląda jak frankenstein posklejany z wielu wpisów, dla przykładu koniec wpisu to przerobiony tekst z:
https://www.brother.pl/supplies/original-supplies

Congratulations @topnetwork! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!