JAKIE ZASIŁKI WYSTĘPUJĄ W NIEMCZECH I JAK Z NICH KORZYSTAĆ ?steemCreated with Sketch.

in pl-artykuly •  2 months ago 

 Nasz zachodni sąsiad – Niemcy – to kraj z bardzo rozbudowanym systemem świadczeń socjalnych. Fakt, że świadczenia wypłacane są również obcokrajowcom stanowi skuteczną zachętę, by kolejni przybysze osiedlali się na ternie Niemiec. Polacy bardzo chętnie korzystają z tego zaproszenia i po niemieckiej stronie Odry szukają nie tylko lepiej płatnej pracy, ale także wyższych standardów życia. 

Nie jest żadną tajemnicą, że nawet osoby nieco słabiej zarabiające są w stanie wygospodarować potrzebne pieniądze, by wakacje spędzić poza domem. Spora część naszych rodaków przed wyjazdem z Polski nie mogła sobie na to pozwolić. 

Czy praca to jedyne źródło utrzymania Polaków po niemieckiej stronie Odry? Otóż nie, Polacy korzystają tam z opieki socjalnej. Jak wygląda kwestia zasiłków w Niemczech? 

 ZASIŁKI W ZWIĄZKU Z WYCHOWYWANIEM DZIECI

Polacy rozważający możliwość przeprowadzki wraz z dziećmi do naszych zachodnich sąsiadów są skutecznie kuszeni obietnicą finansowej pomocy ze strony tamtejszej opieki socjalnej. Zasiłki w Niemczech z tytułu wychowywania dzieci w znacznym stopniu pomagają domknąć nie jeden budżet. Pierwszym świadczeniem wypłacanym w związku z wychowywaniem dzieci jest Kindergeld w Niemczech

Zasiłek ten wypłacany jest na wszystkie dzieci do momentu podjęcia przez nie pracy zarobkowej lub do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.Natomiast Elterngeld to zasiłek wypłacany rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Świadczenie to wypłacane jest przez pierwsze 12 lub 14 (ten wydłużony okres dotyczy samotnych rodziców) miesięcy życia dziecka. W przypadku tego zasiłku trzeba spełnić określone ustawą kryterium dochodowości.

ZASIŁEK MIESZKANIOWY I CHOROBOWY W NIEMCZECHŚ wiadczenia mające związek z wychowaniem dzieci to nie jedyne zasiłki w Niemczech. Osoby legalnie pracujące u naszych zachodnich sąsiadów i opłacające składki mogą też liczyć na pomoc państwa w przypadku choroby.

Wysokość tego świadczenia wiąże się z wynagrodzeniem, jakie otrzymujemy za pracę – im wyższa pensja, tym wyższy zasiłek chorobowy. Świadczenie to może być przyznane nie częściej niż raz na 3 lata i nie dłużej niż na 78 dni.

W Niemczech jest jeszcze Wohngeld, czyli zasiłek mieszkaniowy. Jest to forma wsparcia dedykowana osobom, które nie są w stanie same zapewnić sobie godnych warunków mieszkaniowych. Jego wysokość wyliczana jest na podstawie miesięcznego dochodu uzyskiwanego przez wszystkich domowników oraz wysokości czynszu. Ten rodzaj świadczenia można pobierać przez 12 miesięcy. 

W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 18 miesięcy.Zanim podejmiemy ostateczną decyzję odnośnie wyjazdu na stałe do naszych zachodnich sąsiadów warto wcześniej skontaktować się z pracownikami biura doradczego. 

Dysponują oni solidną wiedzą na temat zasiłków w Niemczech, a także formalności, których trzeba dopełnić, by dany zasiłek otrzymać. Ponadto mogą udzielić nam informacji dotyczących prowadzenia własnej działalności po niemieckiej stronie Odry. 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!