You are viewing a single comment's thread from:

RE: Z Ciszą pośród czterech ścian część 1

in #pl-artykuly3 years ago

Dlaczego akurat tak świat ciszy Cię urzekł? Ja osobiście nie wyobrażam sobie żyć w ciszy, znaczy bez słuchania muzyki itd. Mega szacun i super tekst, potrzeba takich ludzi co będą zmieniać system! :)

Sort:  

Nawet nie wiesz jak bardzo było mi ciężko kiedy zamiast śpiewać migaliśmy hej sokoły kiedy całą sobą chciałam np śpiewać albo włączyć muzykę. Na a2 byłam w pewnym momencie jedyną słyszącą osobą...

Dlaczego mnie urzekł ? jestem podróżnikiem po między światami poznaję dotykam próbuję zrozumieć aby moja praca miała bardziej realny wygląd. Praca w środowiskach wykluczonych jest bardzo trudna mozolna i im wiecej masz umiejętności tym lepiej