Krótki rys biograficzny Johna Austina

in #pl-artykuly5 years ago (edited)

Krótki rys biograficzny Johna Austina

John Austin urodził się 3.03.1790 r. w Creeting Mill, a zmarł w 1859 r. w Weybridge (w grudniu; dokładna data dzienna nie została ustalona)1. Był prawnikiem z Wielkiej Brytanii, który zajmował się nie tylko samym prawem, ale także i jego filozofią. W młodości odbywał służbę w Armii Brytyjskiej i właśnie wtedy rozpoczął studia prawnicze. Kiedy już zakończył przygodę z Armią, przyjęto go do Izby Adwokatów Brytyjskich. Nie minęło dużo czasu, aż mianowano go wykładowcą prawa na Uniwersytecie Brytyjskim (z tytułem profesora). Prawo anglosaskie nie mogłoby istnieć bez napisanych przez niego dzieł, a najwybitniejsze z nich to The Province of Jurisprudence Determined i Lectures on Jurisprudence.

Poglądy Johna Austina

W latach 1790-1859 żył John Austin, Anglik, a także jeden z najważniejszych badaczy pozytywizmu prawniczego2. Uważam, że to ciekawe, iż człowiek o takich poglądach był z pochodzenia Anglikiem. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż w owym czasie w Anglii istniała zasada common law i czas liberalizmu w ekonomii. Skąd więc tam myślenie pozytywistyczne? Odpowiedź jest prosta: Austin miał bowiem poprzednika w Anglii, Benthama. Był to badacz sądzący, że szczęście społeczeństwa leży w ścisłym związku ze stanowieniem prawa przez państwo.

Kiedy Austin został spytany: „Czym jest prawo?”, odpowiedział, iż „(…) jest nim rozkaz, poparty przez sankcję, który został wydany przez suwerenną władzę”3. Jak widać, zgadzał się z tezami Benthama. Obaj myśliciele negowali porządek prawa natury. Zdaniem Austina, na osobną uwagę zasługiwało prawo Boskie, co uważam za myśl niezwykle interesującą. Otóż zadania powierzone człowiekowi przez moc Stwórcy w filozofii tego badacza w żaden sposób nie mogą być tożsame z pozytywnym prawem, w zależności od danego państwa. Ustawodawca nie musi nawet się odezwać w celu wyrażenia własnego zdania, co warto zaznaczyć. Wystarczy, że nie sprzeciwi się precedensom sądowym. Istnieje także druga możliwość, jeśli człowiek nie podda dyskusji prawa swoich poprzedników, przodków.

1 T. Konecka, Geniusz Prawa – John Austin

[online]

http://prawowity.pl/aktualnosci/18/1,,863,Geniusz_Prawa__John_Austin/ [Dostęp: 26.11.2016].

2 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn…, s. 235.

https://pixabay.com/pl/photos/biblioteki-ksi%C4%85%C5%BCek-edukacja-869061/Posted from my blog with SteemPress : http://www.krasnal.ml/2019/03/21/%ef%bb%bfkrotki-rys-biograficzny-johna-austina/
Sort:  

!tipuvote 0.3

This post is supported by $0.17 @tipU upvote funded by @fervi :)
@tipU voting service instant upvotes | For investors.

Dear krasnalek:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64542.61
ETH 3460.20
USDT 1.00
SBD 2.51