Gnida

in #pl-artykuly5 years ago (edited)

Inżynier Burczyk, opanowawszy drżenie nóg, także doskoczył do gościa i kłaniając się nisko i delikatnie, potrząsał wyciągniętą ręką milionera.

– Panie Jerzy, to dla nas prawdziwy zaszczyt gościć tu pana w tych ostatnich dniach, zanim ostatecznie to pan stanie się gospodarzem tego miejsca – ciągnął swoim wyćwiczonym przez lata głosem prezydent.

– Wiecie panowie, ja długo się wahałem. Bo to koszta niebagatelne, a i zysk nieszybki. Ale… ostatecznie zwyciężyła moja miłość dla tego miasta. Mieszkańcy na nią zasługują, to i będzie wieża!

– Brawo! – zawołał Lamparski, klaszcząc w dłonie. – Doskonale powiedziane. To właśnie dzięki takim ludziom jak pan to miasto wstaje z kolan po latach zastoju!

– Och, dziękuję, panie prezydencie. Wie pan, ja robię co mogę, tak jak przystało na prawdziwego patriotę.

– I za to musimy wypić! Panie inżynierze, prosimy szampana!

Inżynier Burczyk nagle nie wiadomo skąd (choć prawdopodobnie z teczki) wyciągnął zielonkawą butelkę, którą natychmiast wyrwał mu z ręki Lamparski. Sięgnął zatem jeszcze po kieliszki.

Korek od szampana wystrzelił z hukiem. Podwładny wyuczonym gestem podsunął kieliszki.

– Wypijmy, moi panowie! Zdrowie naszego pana Jerzego!

– Pana zdrowie, panie prezydencie – odwdzięczył się inwestor. Jedynie Burczykowego zdrowia jakoś nikt nie kwapił się wypić.

Pan Jerzy spojrzał na ruinę. Porozrzucane butelki, pomazane graffiti resztki murów. Aż łza zakręciła się w oku biznesmena na myśl o tym, że to on dźwignie to nieszczęśliwe miejsce z upadku i przywróci do dawnej świetności.

Może spowodował to szampan, a może wzruszenie, ale pan Jerzy zawołał:

– No to panowie, wypijmy za konkrety! Za pomyślność inwestycji! Wypijmy za wieżę.

– Za wieże Quistorpa! – zaryzykował Burczyk, licząc chyba na to, że w ostatniej chwili naciągnie inwestora na starą nazwę.

– O nie, drodzy panowie – odpowiedział tamten. – Czasy Quistorpów się skończyły. Wypijmy za moją wieżę! Za wieża F…!

https://pixabay.com/en/monster-black-and-white-eyes-426996/

Jeśli nie informowałem to informuję... Mam wyłączne prawo do książki na wszelkich polach jej eksploatacji. Na platformie zamieszczam maszynopis.Posted from my blog with SteemPress : http://www.krasnal.ml/2019/02/14/gnida/
Sort:  

You got a 6.42% upvote from @ocdb courtesy of @lordfervi! :)

@ocdb is a non-profit bidbot for whitelisted Steemians, current max bid is 16 SBD and the equivalent amount in STEEM.
Check our website https://thegoodwhales.io/ for the whitelist, queue and delegation info. Join our Discord channel for more information.

If you like what @ocd does, consider voting for ocd-witness through SteemConnect or on the Steemit Witnesses page. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67475.08
ETH 3475.54
USDT 1.00
SBD 2.65