You are viewing a single comment's thread from:

RE: Z Ciszą pośród czterech ścian część 1

in #pl-artykuly3 years ago

Ja chodziłam do podstawówki, w której były klasy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych na różne sposoby, dodatkowo moja mama pracowała w zakładzie, gdzie były osoby na różne sposoby niepełnosprawne. Na początku bałam się tych ludzi, myślałam, że są inni, że uraże ich gdy powiem, że nie rozumiem, le z czasem jak widziałam jak moja mama się z nimi nie zawsze potrafi porozumieć i jak dwie strony potrafią sięz tego śmiać: np dwoje głuchych migało do siebie i śmiali się z mojej mamy, a moja mama mówiła do mnie na głos coś śmiesznego na tamat tamtych osób i ta bariera się zaniżała- nie musimy się słyszeć żeby się "dogadać".
Myślę, że ważne jest żeby już małe dzieci miały kontakt z osobami niepełnosprawnymi np głuchymi, żeby tak jak np ja nie bały siętych osób lub żeby ich nie poniżały tak jak ty napisałaś w artykule.
To bardzo piękne co robisz i ciesze się, że piszesz o tym tutaj i za równo ja jak i inni mogą dowiedzieć się jak to wszystko wygląda będąc blisko takich osób.

Sort:  

Strach i osamotnienie zawsze idą w parze z niewiedzą nasze społeczeństwo boi się wszystkiego jesteśmy ksenofobiczni, nie lubimy sie uczyc i stwarzamy pozory ....

Zgadzam się w zupełności.