Życie to teatr, a aktorem jest człowiek ...

in pl-artykuly •  last year 

Ostatnio naszły mnie pewne przemyślenia na temat naszego życia... Przypomniałam sobie mój temat na ustnej maturze na mianowicie „Teatr życia”.

Świat jest teatrem, a aktorami są ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają

Spotkaliście się może kiedyś z takimi słowami ? Zastanawialiście się ile jest w tym prawdy ? Tak na szybko widzicie teraz jakieś podobieństwo ?

Rodząc się wkraczamy na scenę życia i to już od niej zależy ile będziemy mieli możliwość na niej pozostać. Jeżeli ktoś wybiera zawód aktora musi się zmierzyć z różnymi rolami, scenariuszami oraz współpracownikami. Można grać role pierwszoplanowe ale także drugoplanowe czy epizody. Często wtedy też trzeba się zmierzyć z rolami trudnymi, które wymagają od aktorów dużo ciężkiej pracy, prób, determinacji. Tak samo każdy z nas jest aktorem i gra różne role pierwszo czy drugoplanowe, ale także i epizody. Często sami możemy wybrać o jaką role będziemy się ubiegać, a w pozostałych przypadkach na pewne role jesteśmy skazani.

2.jpg

Pierwszą naszą rolą jest bycie córką/synem. Niektórym z nas zależy by wypaść jak najlepiej, a inni chcą po prostu zagrać i przejść do kolejnego wcielenia. Kolejną jest bycie uczniem i tą rolę musimy odegrać niezależnie od tego czy chcemy czy nie. Mamy tam kontakt z różnymi ludźmi, jedni będą gościć w naszym życiu na dłużej, a inni tylko przez to jedno „przedstawienie”. Na pozostałe role mamy wpływ i możemy je sami wybierać. Każdy z nas może pracować jako ktoś inny, kolejny może założyć rodzinę i czuć spełnienie w byciu rodzicem a inny to samo może odczuwać będąc kapłanem. Decyzja o jaką rolę będziemy się ubiegać musi być podjęta tylko i wyłącznie przez nas samych, w końcu życie mamy jedno i scena jest też jedna.

W czyimś życiu odrywamy również pewne role. Jedne bardziej znaczące inne mniej ale jednak, dlatego trzeba uważać co robimy i mówimy. W kolorowych pismach można wyczytać, że aktorzy wręcz kłócą się o te role „prestiżowe”, które pozwolą im się wybić. A my ? Nie jesteśmy podobni ? Zabiegamy o bycie najlepszym, najbardziej popularnym itd. A może wystarczyłoby zastanowić się nad tym chwilę i dojść do wniosku, że nie ta rola to inna. Życie trwa nadal i nie kończy się na jednym spektaklu, mamy wiele szans by się zrewanżować. W życiu zdarza się, że ktoś odchodzi, a wtedy często pytamy, dlaczego ? Przecież był taki dobry, młody i w ogóle a jednak jego kurtyna już opadła. W teatrze jest dokładnie tak samo, jak ktoś zagra już swoją rolę przedstawienie się kończy, kurtyna opada a on musi zejść ze sceny. Niezależnie od tego czy zagrał najlepiej czy tak „byle jak”, po prostu takie jest życie i taki jest teatr.

3.jpg

Role z którymi musimy się zmierzyć są różne i jest ich wiele, są to m.in rola córki, męża, pacjenta, matki, pracownika itd. Wychodząc z jednej roli a wchodząc w drugą przybieramy maski. W pracy jesteśmy pracownikiem i tam nie liczą się nasze osobiste problemy tylko liczy się wiedza. Musimy być poważni i też w taki sposób traktować współpracowników. Wychodząc z pracy ubieramy maskę rodzica, stajemy się bardziej uczuciowi, troskliwi i wyrażamy to też naszą mimiką i gestami.

5.jpg

Widzicie podobieństwo ? Ja ogromne, tylko jedna kwestia, która odróżnia prawdziwy teatr od tego granego przez nas. W teatrze są próby i aktorzy mogą ćwiczyć swoją rolę tak by zagrać ją perfekcyjnie, a dla nas życie to od razu spektakl. Nie ma prób generalnych, dlatego starajmy się by każde role, z którymi musimy się zmierzyć zagrane były nie perfekcyjnie, by my sami nie jesteśmy idealni, ale w taki sposób, by przed śmiercią niczego nie żałować a przy tym wszystkich nie skrzywdzić innych ludzi.
Zakończę tymi słowami:

Życie to taki dziwny teatr, gdzie tragedia miesza się z farsą, scenariusz piszą sami aktorzy, suflerem jest sumienie i nigdy nie wiadomo, kiedy otworzy się zapadnia lub spadniesz ze sceny...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @joanna96! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!