You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gdy na dworze brzydko i wieje... Kreatywne malowanie z maluchem w domu + przepis na domowe-nietoksyczne farby

Bardzo fajny artykuł! :)

Zmień tag pl-dziecko na #pl-dzieci(tam piszemy o dzieciach) i zamień również jeden z tagów na #polish (to tag polskiej społeczności). Szkoda żeby Twój post został niezauważony przez większość użytkowników ;)

Pozdrawiam i życzę powodzenia :)

Sort:  

Dzięki, już poprawione :)

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50220.79
ETH 4330.64
BNB 583.42
SBD 6.29