RE: Maria I Stuart - królowa Szkotów i Szkocji (notka biograficzna w 432 rocznicę egzekucji)

You are viewing a single comment's thread from:

Maria I Stuart - królowa Szkotów i Szkocji (notka biograficzna w 432 rocznicę egzekucji)

in pl-artykuly •  4 months ago 

A tak przy okazji, to w najnowszym filmie o królowej Szkocji, wyglądem bardziej przypomina ona swoją kuzynkę Elżbietę Tudor, niż siebie samą ;)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!