Daily sketch grind 14#

in pl-art •  20 days ago

Dwudziesty szósty już dzień mojego dziennego szkicowania, więc za 4 dni planuje zrobić mały post z podsumowaniem, zawierający wszystkie szkice które wrzuciłem + ten doszlifowany. Szczerze mówiąc ciesze się że udało mi się z tym wytrwać tak długo, no ale nie chwale już więcej dnia przed zachodem.
Spodobało mi się rysowanie portretów, więc o to idzie drugi z rzędu.

IMG_20190203_212716.jpg

Druga część nadal pusta, generalnie chciałem dzisiaj zrobić obrazek na poziomie takiego jak w poprzednią niedziele, ale kuzyn poprosił mnie o zrobienie serwera z minecrafta i spędziłem 4 godziny dobierając mody, zostając bez czasu na rysowanie i w sumie bez większej motywacji na podpinanie tableta.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @n7reny! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!