PLACE FOR REST / MIEJSCE NA ODPOCZYNEK

in pl-architektura •  last year  (edited)

PLACE FOR REST

Land development plan adjacent to a single-family residential building.
The terrace has been divided into two levels. The higher level has a roof in the form
of a day-night blind and mobile side panels protecting against wind and sun.

MIEJSCE NA ODPOCZYNEK

Projekt zagospodarowania terenu przyległego do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Taras podzielony został na dwa poziomy. Wyższy poziom posiada zadaszenie w postaci rolety typu 'dzień-noc' oraz mobilne panele boczne chroniące przed wiatrem i słońcem.

photographer: @fraktale

patrycjaduda.org

2.jpg

4.jpg

1.jpg

3.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!