Co do piłki ...

in pilka •  last year 

Kiedyś na euro wyłączyłem radio w samochodzie i tv w domu, teraz nie musiałem, mam to dołączone od 2 lat i mam wyjebane w tą żenującą szopkę z tym zpedalonym sportem z obsranym na biało czerowono balonem : -)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @marekpora! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!