SINUL-AN NGA ISDA SA KAGAB-HION

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga higala mga amigo og amigo diha. Kamusta na mong tanan? Karon pa lang jud kaayo ni picture ra kay mao pay pag abot namo gikan pagpanulo sa hunasan kauban ang akong mga amigo. Didto mi sa hunasan kanina pang kilom kilom aron makatayming mi sa mga isda nga padung nag katulog kay mao man ni oras sa ilang pangatulog og sili kaayo aila mulihok kung gabii na so amoang gidadan og aigpaw or net para sa pagdakop sa isda og mao kini ang amoang mga kuha!.

image

Mao ra to mga higala daghang salamat sa pagsuporta og pagbisita sa akoang mga blog.!!

inyong amigo: @myaw

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19329.73
ETH 1343.15
USDT 1.00
SBD 2.47