SINABAW NGQ GUSOKSA BABOY

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga bai, magfoodtrip ta ninyo ug sinabaw nga baboy. Kanina lang nag sabaw ko ug gusok sa baboykay mas lamiman gud sabwon kung naa bukod kaysa tambokug unod ra sa baboy.
image
Pero dilini siya ordinaryo na sinabaw nga baboy kay ako man kini gi sigang po, kay mas ganahan man gud ko uh sabaw nga midyo aslum aslum siya mao nga ako nalang sad ni gi sigang. Kay kung pampaaslum lang ang hiagutan daghan man gud mga sambag ang among lugar ug mao nalang kana ang akong gisagul kau mas lami jud ang natural nga aslum nga gikan jud sa sambag nga bunga kaysa mamalit pata ug mix na daan.

inyong higala: @myaw

Sort:  

Get Automated DAILY upvotes! FREE

steem.link/more

Get 0.1 Free Steem Just To Join

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19451.99
ETH 1332.98
USDT 1.00
SBD 2.45