Lechon Paksiw

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga higala sa mga amigo og amigo diha, kamusta kamong tanan? I share lang ni nako ang usa sa lamiang pag kaon para sa mga left overs sa lechon so mao kini ang lechon paksiw. Kini siya pamaigi mao ra pud sa pag luto og humba kung diin Imo ni siya sabwan og patis og suka og pwede pud softdrinks sama sa sprite or 7up. Mao kini siya ang akong sud an karon kay pag niaging adlaw aghan man ug sobra nga lechon og makaumay na kung maobra gihapon so ako kining gi paksiw para di pud ko pul-an mukaon.Mao ra to guys daghang salamat sa pagbisita.

Inyonf amigo: @myaw

Sort:  

esa comida se ve buenisima

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19221.04
ETH 1334.90
USDT 1.00
SBD 2.48