FEEDING STUDENTS AT SCHOOL

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga higala mga amigo og amiga diha. Kamusta na mong tanan? Kanina didto mi sa skwelahan kay ako man ang guardian sa akong nephew kay naa may trabaho iyang mga ginikanan so ako moy ni attend didto sa school. Didto nagtabangay mi og pagluto sa nagkadaiyang putahe aron ipakaon sa mga batang estudyante kay every week naman sila magluto so mao ni ang mga putahe ang amoang giluto kanina

image

image

image

Mao ra to mga amigo og amiga daghang salamat sa pagsige og suporta og pag bisita sa akong mga blog.

inyong amigo: @myaw

Sort:  

Nice blog i give you 1 upvote

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19116.46
ETH 1312.69
USDT 1.00
SBD 2.45