Beans with scallops for lunch

in #pilipinas4 years ago

image

Maayong adlaw mga higala og sa mga amigo og amigo diha kamusta kamong tanan? Naniudto naba kamo? Kung wala pa tara ubani ko ninyo mangaon ta aning init pa jud kaayo ng abeans with scallops. Mao ni siya akonv sud an karong udto kay bati man kaayo ang panahon og pwerteng uwana og lami kaayo ihigop og sabaw samot kay nutritious pa jud ni sya. Mao lang to mga higala daghang salamat.

inyong amigo: @myaw

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19212.44
ETH 1298.06
USDT 1.00
SBD 2.43