PINUBRING PAGKAON

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, kahapon lang kay holiday man way mha trabaho mao nga naa mi oras nga magkatapok sa akong mga barkada. Ug basta kami jud magka tapok usa ra jud dayon ang among mahunahunaan foodtrip jud dayon. Ug mao kana ang among gipang foodtrip kahapon, nagluto mi ug ginisa nga utan ug bulad. Mao jud na ang among nasabutan kay puros naman mi gipangpul-an ug kaon ug karne ug usa ra jud ang sulosyon ana, kaon nalang ug pagkaon nga panagsa ra makaon nimu ug mao nga bulad ug utan jud ang among giluto. Ug diri langko kutob mga idol.

inyong amigo: @deemmosqueda

Sort:  

Wow, very good food. The food is available in our country too

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28313.99
ETH 1732.12
USDT 1.00
SBD 2.28