NGA BINUHING BAKA SA AMONG SILINGAN

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, mao kana ang mga baka sa among silingan dili palang jud dugay kaayo ning iyang anak mao nga nag sige nalanh kini ug tutoy sa inahan. Sige nako maka kita aning panghitaboa kay diri man gud sa among lugar ang baka man gud maoy dako kaayog katabang sa mga pamilya diri samot na sa hayop lang nag salig. Kay kining mga baka kung mo abot naman gud da hustong gidak-un ila naman kini ibaligya sa maoy kwaan sa ilang pag adlaw adlaw nga panginahanglanun. Ug diri langko kutob mga idol ug daghan salamat.

inyong amigo: @deemmosqueda

Sort:  

Gustong gusto ko talaga matutong magsalita ng bisaya hahaha. Gamay pa man ra akong aram na bisaya. Lisod man gud kun magsugod ka pala pagbinisaya hahahhaha

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26599.56
ETH 1595.39
USDT 1.00
SBD 2.19