MGA SAGUL PARA SA UTAN BISAYA

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, ganinang udto nag luto ang akong mama ug utan bisaya ug mao kana ang mga sagul, pero way labot ang grapes ana na apil lang na ug picture.
image
Ganahan jud kaayo ko mokaon ug utan bisaya kay gawas nga masustansya kaayo kini tungod sa nga utan bga sagul niini lami pa jud kaayo ang sabaw. Lain laing klasi sa mga presko nga utan maoy nag dala ug lami sa sabaw labi na jud ang bida sa tanan mao ang kalamunggay, mao jud kini ang nagdala ug lami sa tanan kay kabalo naman siguro tang tanan kung unsa ka masustansya kaayo ang kalamubggay. Ug diri langko kutob mga idol ug daghan salamat.

inyong amigo: @deemmosqueda

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 26967.39
ETH 1651.72
USDT 1.00
SBD 2.21