MGA BINUHING KANDING SA SULINGAN

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, ganina lang jud pag mata nako mao kana ang akong nakita kilid sa among balay. Mga kanding nga gi balhin sa among silingan dool sa among balay. Kanding nga naay dala nga mga itoy nga bag-o palang jud gipanganak.
image
Nindot kaayo sila tan-awon bga nag kuyog kay ang mga itoy sige lang kini ug totoy sa inahan, wala nalang kini laing buhat kay hapit kada minuto nalang mo totoy ang mga itoy sa inahan.

inyong amigo: @deemmosqueda

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28313.99
ETH 1732.12
USDT 1.00
SBD 2.28