LUTONG BAHAY: HUMBA NGA BABOY

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, ganina lang nag luto mi ug humba para mao kini ang among sud-anun. Ug mao kani paagi sa pagluto ug humba diris among lugar.
image
Amo sa jud ni pakupsan ang baboy para mawala ang mga mantika sa tambok niini usa kini humbaon, uh mas lami man jud kung pakupsan sa daan ang baboy usa siya humbaon kay lahi pod ang iyang lasa kung imu ikumpara sa humba nga imu ra kini i ditso ug luto ang baboy.
image
Ug diri langko kutob mga idol ug daghan salamat sa paghatag sa inyong gamay nga oras sa pagbasa aning mubo kung storya.

inyong amigo: @deemmosqueda

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 27159.05
ETH 1677.04
USDT 1.00
SBD 2.30