KINABUHI SA BUKID

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, kaniha lang didto koa bukid kauban sakong nga silingan kay lagi mangayo mi ug mangga kay ting bunga naman diay kuno sa mangga karong panahona. Ug didti jud mi ug kami ra ang nangunay ug kuhit sa maong mangga.
image
Gituyo jud ni namu kay lami naman gud kaayo i kaon ug mangga ug libre pa jud kini basta kami ang manguha kay kaila raman namu ang tag-iya sa maong mangga. Ug amo jud gipahimuslan ang panahon kay kung sa merkado nani namu paliton mahal na kaayo kini. Ug diri lang ko kutob mga idol ug daghan salamat.

inyong amigo: @deemmosqueda

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26227.56
ETH 1593.55
USDT 1.00
SBD 2.19